Zatrzymano kolejnych kłusowników

Finałem zorganizowanej w dniu 30 stycznia 2015 roku akcji, było zatrzymanie dwóch kłusowników. Bracia, od dłuższego czasu masowo zajmowali się procederem nielegalnego pozyskania zwierzyny.

Tak wielkiej skali kłusowniczej działalności nie odnotowano od lat. Dwaj mieszkańcy pow. tarnowskiego w wieku 18 i 20 lat, od kilku lat regularnie za pomocą wnyk i sideł, pozyskiwali zwierzęta łowne. Z uwagi na znajomość terenu, działali w okolicach miejscowości Wola Lubecka, Zalasowa oraz Zwiernik. Na trop kłusowniczego duetu wpadli myśliwi z sąsiadującego koła „Luty Tur” z Krakowa, którzy od pewnego czasu, zauważali znaczące ubytki populacji zwierząt. O swoich spostrzeżeniach powiadomili funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Tuchowie. Wnikliwa analiza informacji oraz weryfikacja posiadanej wiedzy, pozwoliły na zorganizowanie akcji.

 

Rozpoczęcie zaplanowanych działań
Rozpoczęcie zaplanowanych działań

 

Punktualnie o godzinie 5.30 w budynku Komisariatu Policji w Tuchowie przeprowadzono odprawę z udziałem funkcjonariuszy Państwowej Straży Łowieckiej, Strażników Łowieckich z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie oraz myśliwych z Koła Łowieckiego „Luty Tur” w Krakowie. Zadysponowane siły i środki podzielono na robocze zespoły.

O godzinie 6.00 przystąpiono do realizacji zaplanowanych zadań. Przeprowadzone przeszukanie w wytypowanej posesji, przeszło najśmielsze oczekiwanie śledczych i myśliwych. W nieużywanym piecu kaflowym, ujawniono bowiem 64 wnyki i sidła przeznaczone do kłusownictwa. Dalsze czynności pozwoliły na ściągnięcie kolejnych 43 urządzeń kłusowniczych, rozstawionych w okolicznych lasach.

 

Zabezpieczone wnyki
Zabezpieczone wnyki

 

Pomysłowość przestępczego duetu była na tyle duża, że w miejscach, gdzie rozstawiane były wnyki, zainstalowano tzw. odstraszacze. Zadaniem tychże wymyślnych urządzeń, było wystraszenie zwierzyny, która uciekając od zagrożenia, wbiegała w gęsto rozstawione sidła. Wiedza i umiejętności kłusowników, pozwoliły na precyzyjne umiejscowienie urządzeń, przeznaczonych na pozyskanie określonego gatunku zwierząt. Kłusownicy dysponowali bowiem różnego rodzaju „żelastwem”, które rozstawiane było w odpowiedniej, dla planowanej do pozyskania zwierzyny wysokości.

 

Zabójcza pułapka
Zabójcza pułapka

 

w swej siedemnastoletniej działalności związanej z eliminacją kłusowników, nie spotkałem się z tak wielką i okrutną skalą pozyskania zwierząt. Zwróćmy uwagę, że pojmane w sidła zwierzęta, dogorywały w wielkich mękach i cierpieniach. Sposób rozstawień wnyk był bardzo przemyślany, a zwierzyna tam napędzona nie miała żadnych szans na przeżycie – komentuje biorący udział w akcji Dominik Rzepecki z KŁ „Dzik” w Tarnowie.

Dodać należy, że na terenie posesji kłusowników przebywało wiele psów tzw. „myśliwskich”. Zadaniem ich było napędzanie zwierząt do miejsc kaźni. Braterski duet, przyznał się do pozyskania kilkunastu saren, kilku dzików, bażantów, zajęcy,  oraz lisów – zaledwie w jednym tylko sezonie…

 

Ujawnione i zabezpieczone dowody
Ujawnione i zabezpieczone dowody

 

Myśliwi z tarnowskiego okręgu, od lat zajmują się efektywną eliminacją kłusownictwa. Dotychczas w samym tylko Kole Łowieckim „Dzik” w Tarnowie ujawniono i zatrzymano dziewięciu kłusowników, zabezpieczono również trzy jednostki broni palnej.

Ostatnia akcja to wynik doskonałego zaangażowania kolegów z koła „Luty Tur” w Krakowie a także umiejętnej współpracy z sąsiednimi kołami. Nie bez znaczenia pozostała również wnikliwa praca funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Tuchowie, których efekt zakończył się skierowaniem do sądu aktów oskarżenia.

O akcji również tutaj:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/108464,Klusownicy-w-potrzasku.html

http://imav.tv/news/klusownicy-w-potrzasku-zabezpieczono-107-wnykow-i-4-kilogramy-sarniny

http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/tarnow/klusownicy-ujeci-przez-tuchowska-policje/

(DRz.)  foto KMP Tarnów

Powrót.

komentarzy 5