Zmarł nasz Kolega ś.p. Józef Kruczek

W dniu 27.05.2012 roku w wieku 87 lat odszedł od nas długoletni członek koła śp. Józef Kruczek, niezapomniany towarzysz łowów, skromny i życzliwy człowiek. W okresie 47-letniej przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji we władzach naszego koła. Był wieloletnim prezesem, który swym zaangażowaniem i wytrwałością dawał przykład młodym adeptom sztuki łowieckiej. Za swą wieloletnią działalność w naszych szeregach otrzymywał wiele odznaczeń za zasługi dla łowiectwa. Był człowiekiem niezwykle opanowanym, ciepłym i serdecznym. Dla każdego zawsze znalazł czas, wychował wiele pokoleń myśliwych, stał na straży prawa, oraz etyki.

Wyprowadzenie ciała z kaplicy

W ceremonii pogrzebowej, która to odbyła się w dniu 31.05.2012 roku na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Krzyżu wzięli koledzy z koła, którzy towarzyszyli ś.p. Józefowi w Jego ostatniej drodze.
Niech knieja, którą tak umiłował wiecznie szumi nad Jego mogiłą!
Pamięć o Nim na zawsze pozostanie wśród nas!

Słowa pożegnania
Powrót.

Komentarz: 1