Zmiana lokalizacji przenośnych ambon

Ostatnie dni sierpnia to zwiększona aktywności dzików przemierzających pola i łąki naszego łowiska. O skali zjawiska świadczy ilość występujących szkód łowieckich zwłaszcza w uprawach kukurydzy. Nie bez znaczenia pozostaje tu również głos mieszkańców, którzy informują członków koła o miejscach najczęściej uczęszczanych przez dziki. Przykładem jest koncentracja przenośnych ambon  u styku  miejscowości Ładna i Wola Rzędzińska, gdzie występuje tam największa w łowisku uprawa kukurydzy. W ramach współpracy z kołem, właściciel uprawy na bieżąca przekazywał informacje mające wpływ na wykonywanie odstrzału, jak również brał udział w lokalizacji miejsc usytuowania przenośnych ambon. Nie długo było czekać na efekty, gdyż kilka godzin po zainstalowaniu pierwszej ambony, po oddaniu jednego strzału padł okazały odyniec.

 

Przenośna ambona
Przenośna ambona

 

Współpraca i porozumienie w łowieckiej działalności, jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych zagadnień zmierzających do osiągnięcia wspólnych celów. Zadaniem koła jest bowiem minimalizowanie możliwości występowania szkód łowieckich przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli stanu populacji zwierząt łownych. Jest to zadanie trudne, oraz odpowiedzialne, jednakże bez sprzymierzeńców których upatrujemy wśród mieszkańców, niemożliwe do wykonania.

 

Powrót.

Komentarz: 1