Zwiększenie odstrzału na dziki

W dniu 20 lutego 2014 roku myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie otrzymali zgodę na dodatkowy odstrzał dzików.

Zwiększony limit związany jest z nadmierną ekspansją tego gatunku, który to wyrządza szkody łowieckie. Zarząd koła wychodząc naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców, sporządził okresową analizę pozyskania dzików. Wynika z niej, że zakaz polowań wskutek występującej wścieklizny, spowodował brak kontroli nad tym gatunkiem. Zmiana planu wiąże się z uzyskaniem opinii gmin na których działalność prowadzi koło, opinii Polskiego Związku Łowieckiego oraz zgody Nadleśnictwa Gromnik.

 

Dziki w łowisku Wałki
Dziki w łowisku Wałki

 

Planowanie pozyskania zwierzyny łownej oparte jest na wieloletnich planach łowieckich oraz rocznych planach łowieckich. Sporządza się je na podstawie inwentaryzacji zwierzyny, obliczeń przyrostu populacji oraz szacunkowej oceny migracji. Każdorazowa zmiana, poprzedzona jest szczegółową analizą ilości występujących zwierząt oraz wykonanego w danym czasie odstrzału. Należy zaznaczyć, że w obszarze działalności Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, każdego sezonu zwiększony zostaje limit odstrzału dzików.

(DRz.)  zdjęcia: www.mierzyn24.pl, archiwum

 

 

Powrót.

Komentarz: 1

  1. Mam nadzieję, że to pomoże na Wielkim Polu. Może pan Szych się wypowie czy dzików mniej.