Zwiekszenie pozyskania dzików

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin, których tereny dzierżawi koło, zdecydował o sporządzeniu wniosku dotyczącego zwiekszeniao odstrzału na dziki. Powodem decyzji zarządu jest wykonanie do stycznia 2012 roku planowanego na sezon łowiecki 11/12 pozyskania dzików, a widoczny wzrost populacji tego gatunku przyczynia się do zwiększenia szkód w uprawach rolnych. Złożony dokument, po uprzednim zaopiniowaniu przez władze samorządowe, przesłano do Nadleśnictwa Gromnik. W dniu 16 lutego 2012 roku Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie otrzymało formalną zgodę na dodatkowe pozyskanie dzików. Wykonanie odstrzału trwać będzie do końca marca 2012 roku, po tym okresie nastąpi przerwa w wykonywanych polowaniach, z uwagi na uwarunkowania biologiczne tej populacji.

Powrót.

komentarze 2