class="home blog paged paged-7"

Zgodnie z planową realizacją łowieckiej działalności, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie wsiedlili kolejne 100 bażantów. Introdukcja odbyła się początkiem marca i była kontynuacją corocznych zasileń. Ptaki zostały wpuszczone w uprzednio wcześniej przygotowane miejsca łowiska. Z uwagi na specyfikę tego gatunku, potrzeby pokarmowe a także wskazanie właściwego biotopu, zwierzęta zostały umieszczone w czterech miejscach [przeczytaj więcej…]

komentarze 3 Data wpisu: 18 marca 2017

Niecodzienne zgłoszenie otrzymali strażnicy łowieccy z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie. Otóż w łowisku koła, przy zamieszkałych zabudowaniach przebywać miał dzik, który nienaturalnie się zachowuje. Jak wynikało ze zgłoszenia przekazanego przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Tuchowie, zwierze jest wycieńczone bądź chore. Na miejsce niezwłocznie udał się strażnik łowiecki a zarazem łowczy koła kol. Janusz [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 5 marca 2017

W tym pierwszym wiosennym miesiącu spacerując po lesie możemy natknąć się na lochy prowadzące warchlaki. Pamiętajmy, że każdy zimowy okres powoduje utratę energii zwierząt, które potrzebują spokoju by ją nadrobić. Bez powodu nie niepokójmy naszych leśnych mieszkańców. W marcu możemy również spotkać pierwsze młode zające. Na terenach, gdzie występują kuropatwy stada zaczynają się rozpadać i [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 2 marca 2017

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, po raz szósty uczestniczyli w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Wójta Gminy Skrzyszów Pana Marcina Kiwiora. To niebywałe wydarzenie, odbyło się przy dźwiękach legendarnego zespołu „Lady Pank”. O potrzebie pomocy, działania oraz wspierania cennych inicjatyw, nie trzeba nikogo przekonywać. Nie pozostając obojętnymi, członkowie koła, przekazali na licytację figurę porcelanowego [przeczytaj więcej…]

komentarze 2 Data wpisu: 26 lutego 2017

W minioną niedzielę, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego, na terenach obwodów łowieckich.  Szkolenie, które zorganizowane zostało w stanicy Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, przeprowadził łowczy koła kol. Janusz Onak. Podczas prelekcji, biorący udział w szkoleniu myśliwi koła, mogli nabyć wiedzę dotyczącą [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 12 lutego 2017

Rozpoczyna się ostatni zimowy miesiąc. Dotychczasowa mroźna zima stała się powodem znacznych utrudnień oraz niedogodności. Odczuwalna dla zwierząt, może wyrządzić nam jeszcze sporo niespodzianek. W lutym zaczynają prosić się już lochy. Byki jeleni gubią poroże a kozły sarny nakładają nowe parostki. W lutym powoli przygotowujemy się do planowej inwentaryzacji. Uważnie obserwujmy gatunki zwierząt łownych, które [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 1 lutego 2017

Ostatnie zbiorowe polowanie w sezonie 2016/2017, odbyto w łowisku Trzemesna-las w dniu 15 stycznia 2017 roku. Tradycyjnie, rozpoczęte uroczystą odprawą, przeprowadzoną przez łowczego kol. Janusz Onaka. Do polowania przystąpiło 21 kolegów, wraz z zaproszonymi gośćmi oraz naganką. W przepięknej zimowej scenerii, przy bardzo dobrych warunkach pogodowych, odbyto jedno z ciekawszych w sezonie polowań. Łowy od [przeczytaj więcej…]

komentarze 2 Data wpisu: 20 stycznia 2017

Kolejne paśniki zostały umiejscowione w łowisku koła. Zasilenie, tak bardzo ważne w zimowym okresie, zostało zrealizowane dzięki dwóm młodym nemrodom z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie. O potrzebie dokarmiania zwierząt parzystokopytnych wiedzą wszyscy myśliwi. W ostatnim okresie kol. Paweł Prendota oraz kol. Mariusz Szatko, przetransportowali w łowisko dwa kolejne paśniki. Urządzenia, zostały wykonane późną jesienią [przeczytaj więcej…]

Komentarz: 1 Data wpisu: 8 stycznia 2017

Nie patrząc na trudy zimowego okresu, myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, zintensyfikowali wywóz karmy w łowisko. Niskie temperatury w także zalegająca pokrywa śnieżna powodują, że zwierzęta mają utrudniony dostęp do karmy. Dokarmianie odbywa się cyklicznie w każdą sobotę, do czasu ustania trudnych warunków. Specjalnie przygotowana latem pasza, jest wydawana na indywidualny stan myśliwych. [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 5 stycznia 2017

To już ostatni miesiąc sezonu 2016/2017, w którym polujemy zbiorowo. To właśnie ten rodzaj polowań uchodzi za najciekawszy i najbardziej oczekiwany. Wspólnie spędzony czas na łonie przyrody i wśród kolegów, daje niezapomniane chwile. W najbliższym czasie do opolowania przewidziano tereny południowych rubieży obwodu. Po tym terminie pozostanie czas na indywidualne wyjścia w teren. Pamiętajmy o [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 1 stycznia 2017

Koło Łowieckie Dzik
Koło Łowieckie dzik w Tarnowie działa na terenie 5 gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. Teren powierzchni koła po wyłączeniach wynosi 9 796 ha w tym 1994 ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren położony jest na obszarze 12 miejscowości. Koło liczy 40 członków z których większość zamieszkuje na terenie Koła. Obwód koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów polnych. Na terenie łowieckim dominuje sarna polna oraz zwierzyna drobna. Ostatnio w sposób znaczny uległa zwiększeniu populacja dzika co stało się też przyczyna zwiększonych szkód w uprawach rolnych.

Fazy księżyca


Prognoza pogody
Tarnów

Pożyteczne linki
Kalendarz polowań:
kalendarz1
Kontakt:
Dzik2
kldzik.tarnow@gmail.com
Ostatnie komentarze: