Tarnowska Organizacja Łowiecka zaprasza na ZAWODY STRZELECKIE „PUCHAR WIOSNY” w dniu 6 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00 sekretariat czynny od godz. 8.30  Zawody odbędą się na Strzelnicy Myśliwskiej w m. SIERADZA-FIUK Wpisowe 70 zł płatne w dniu zawodów. Klasyfikacja prowadzona będzie z podziałem na klasy powszechną i mistrzowską.   Z A P R [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 28 marca 2014

Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, w dniu 27 grudnia 2013 r. upłynął termin wymiany legitymacji o nazwie POZWOLENIE NA BROŃ. Legitymacja o nazwie LEGITYMACJA POSIADACZA BRONI zachowuje ważność bez względu na datę ich wydania. [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 19 marca 2014

W związku z wystąpieniem na terenie Polski pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń zdiagnozowanego u padłego dzika w pasie przygranicznym z Białorusią w okolicy wsi Grzybowszczyzna, gmina Szczudłowiec, pow. sokólski, woj. podlaskie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, że miasto Tarnów i powiat tarnowski zostały zakwalifikowane do II strefy zagrożenia. Z uwagi na powyższe występuje konieczność [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 17 marca 2014

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie Informuje: 1. Ocena prawidłowości odstrzału jeleni – byków pozyskanych w bieżącym sezonie łowieckim odbędzie się w dniu 18.03.2014r. (wtorek) w godz. 900 – 1400 w siedzibie związku tj. przy ul. Urszulańskiej 16 w Tarnowie. Trofea można dostarczać osobiście lub przez przedstawiciela koła (najlepiej łowczego). Przypominamy również o dołączeniu do każdego trofeum metryczek [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 5 marca 2014

W tym pierwszym wiosennym miesiącu spacerując po lesie możemy natknąć się na lochy prowadzące warchlaki. Zdarzały się przypadki wydawania na świat młodych nawet w już styczniu. Pamiętajmy, że każdy zimowy okres powoduje utratę energii zwierząt, które potrzebują spokoju by ją nadrobić. Bez powodu nie niepokójmy naszych leśnych mieszkańców. W marcu przypada okres wytężonej pracy Zarządu [przeczytaj więcej…]

Komentarz: 1 Data wpisu: 1 marca 2014

W dniu 4 lutego 2014 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie rozporządzeniem nr 4/2014 określił obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny tj: 1) Od strony wschodniej: Wzdłuż administracyjnej granicy powiatu tarnowskiego i dębickiego, będącej jednocześnie granicą województwa małopolskiego i podkarpackiego na odcinku – od skrzyżowania się tej granicy z drogą Skrzyszów (gmina Skrzyszów) – Łęki Górne (gmina, [przeczytaj więcej…]

Komentarz: 1 Data wpisu: 26 lutego 2014

Prezydent RP w dniu 13.02.2014 roku podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo Łowieckie. Ustawa wchodzi z życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia czyli w dniu 20.04.2014 roku. Do najważniejszych kwestii zawartych w ustawie należą ustanowienie deliktu dyscyplinarnego członka Polskiego Związku Łowieckiego, katalogu kar dyscyplinarnych oraz zasad powoływania Sędziów Łowieckich i Rzeczników Dyscyplinarnych. Ponadto [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 24 lutego 2014

W dniu 20 lutego 2014 roku myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie otrzymali zgodę na dodatkowy odstrzał dzików. Zwiększony limit związany jest z nadmierną ekspansją tego gatunku, który to wyrządza szkody łowieckie. Zarząd koła wychodząc naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców, sporządził okresową analizę pozyskania dzików. Wynika z niej, że zakaz polowań wskutek występującej wścieklizny, spowodował brak [przeczytaj więcej…]

Komentarz: 1 Data wpisu: 22 lutego 2014

W dniu 18.02.2014 roku myśliwi z Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie, wespół z przedstawicielami Nadleśnictwa Gromnik oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, przeprowadzili inwentaryzację rodzin bobrów żyjących w łowisku Pogórska Wola. Rachunek ewidencji tych niezwykle aktywnych ssaków onieśmielił najbardziej zagorzałych znawców łowiska. Rodzin bobrzych na ternie koła od ostatniej iwentaryzacji przybyło o około 400%. [przeczytaj więcej…]

komentarze 3 Data wpisu: 18 lutego 2014

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnowie informuje, iż  w dniu 24.02.2014 roku o godzinie 9.00 w siedzibie zarządu, odbędzie się ocena medalowa trofeów łowieckich obejmująca tylko praostki rogaczy i czaszki drapieżników.  Pozostałe trofea będą wycenianie w następnym podanym terminie.   Szczegółowych informacji dla członków Koła Łowieckiego „Dzik” w Tarnowie udziela łowczy koła kol. Janusz Onak.

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 14 lutego 2014

Koło Łowieckie Dzik
Koło Łowieckie dzik w Tarnowie działa na terenie 5 gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. Teren powierzchni koła po wyłączeniach wynosi 9 796 ha w tym 1994 ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren położony jest na obszarze 12 miejscowości. Koło liczy 40 członków z których większość zamieszkuje na terenie Koła. Obwód koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów polnych. Na terenie łowieckim dominuje sarna polna oraz zwierzyna drobna. Ostatnio w sposób znaczny uległa zwiększeniu populacja dzika co stało się też przyczyna zwiększonych szkód w uprawach rolnych.

Fazy księżyca


Prognoza pogody
Tarnów

Pożyteczne linki
Kalendarz polowań:
kalendarz1
Kontakt:
Dzik2
kldzik.tarnow@gmail.com
Ostatnie komentarze: