Problemy z kłusownictwem znane są chyba każdemu myśliwemu w Polsce. Wnykarstwo, sidła, polowania z chartami, wyłapywanie młodych sztuk zwierząt, to tylko kilka przykładów tego nagannego postępowania. Współczesne kłusownictwo przybiera coraz to nowsze i niestety skuteczniejsze formy działania. Grupy osób, które się tym zajmują, wyposażone są w broń, samochody oraz środki łączności. Zwierzęta zabijane są w [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 3 lipca 2011

Obszar gminy Skrzyszów obejmuje swym zasięgiem pięć sołectw, co w znaczącej większości pokrywa się z terenami dzierżawionymi przez Koło Łowieckie „Dzik” w Tarnowie. Na początku wiosny 2011 roku Zarząd Koła Łowieckiego „Dzik” dokonał przeglądu terenu łowiska, podczas którego odkryto wiele nielegalnych wysypisk śmieci. Ujawniono porzucone lodówki, pralki, telewizory, opony oraz inne odpady komunalne pochodzące z [przeczytaj więcej…]

komentarze 2 Data wpisu: 27 czerwca 2011

Kłusownicy w lesie Mimo, że o kłusownictwie wiele się mówi, to nadal nie obserwujemy zmniejszenia liczby tych incydentów. Nie ma sposobów na egzekwowanie prawa łowieckiego? Czy to walka z wiatrakami? W „Gazecie Krakowskiej” ukazał się ostatnio artykuł na temat zniszczeń jakie powodują kłusownicy w lesie pod Tarnowem. Tym razem leśni wandale zdemolowali myśliwym ambonę. Po [przeczytaj więcej…]

Komentowanie zablokowane Data wpisu: 27 grudnia 2010

Koło Łowieckie Dzik
Koło Łowieckie dzik w Tarnowie działa na terenie 5 gmin: Skrzyszów, Tarnów, Pilzno, Tuchów oraz Ryglice. Teren powierzchni koła po wyłączeniach wynosi 9 796 ha w tym 1994 ha stanowią lasy. Dzierżawiony teren położony jest na obszarze 12 miejscowości. Koło liczy 40 członków z których większość zamieszkuje na terenie Koła. Obwód koła Nr 83 zaliczany jest do obwodów polnych. Na terenie łowieckim dominuje sarna polna oraz zwierzyna drobna. Ostatnio w sposób znaczny uległa zwiększeniu populacja dzika co stało się też przyczyna zwiększonych szkód w uprawach rolnych.

Fazy księżyca


Prognoza pogody
Tarnów

Pożyteczne linki
Kalendarz polowań:
kalendarz1
Kontakt:
Dzik2
kldzik.tarnow@gmail.com
Ostatnie komentarze: